Aansprakelijkheid

Print

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Print
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UMC Utrecht. Deze site is niet voor commercieel gebruik. 

Cookies

Print
Het UMC Utrecht gebruikt zogeheten cookies voor de analyse van bezoekersgedrag. Een cookie is een heel klein databestandje dat bij een bezoek aan onze website op uw eigen PC wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u in uw browser 'cookies off' instellen of de button 'cookies off' aanklikken. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. 

Ondersteuning browsers

Print
Onze website is met de met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien. 

Privacy

Print
Medewerkers van het UMC Utrecht gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via onze website verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het UMC Utrecht zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. 
Bezig met opslaan...
Opgeslagen als concept
Fout bij opslaan