Het onderzoek naar het extracraniële aneurysma van de arteria carotis (ECAA)

Print

Internationale registratie van patiënten met ECAA

Centralisatie van zorg is een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg. Centralisatie van zorg voor zeldzame aandoeningen kan gerealiseerd worden in gespecialiseerde centra, maar ook door het delen van patiënten gegevens voor onderzoek. Op deze site vindt u een mogelijkheid tot online registratie en invullen van een database van patiënten met extracraniele aneurysmata van de arteria Carotis (ECAA). Deze database zal worden gebruikt voor onderzoek dat gericht is op incidentie, diagnostiek en therapie van ECAA. Met dit onderzoek hopen wij, nationaal en internationaal, uiteindelijk een hogere kwaliteit van zorg te kunnen bieden voor patiënten.

Inclusie van patiënten voor deze database gaat via deze website. Daarnaast kunt u op deze website relevante informatie en publicaties op het gebied van ECAA vinden. Onderzoeksresultaten verkregen uit deze database zullen in de toekomst op de website worden gepubliceerd. Wanneer u vragen heeft betreffende de behandeling van een patiënt is ons multidisciplinaire team, met ruime ervaring op het gebied van cerebrovasculaire pathologie, beschikbaar voor advies. U kunt de patiënt hiertoe naar het UMCU verwijzen. Het multidisciplinaire team zal de behandelmogelijkheden daar beoordelen en eventueel verder aanvullend onderzoek doen. Na het bezoek van de patiënt krijgt u een gedetailleerd behandeladvies.

Momenteel is het belangrijkste doel van deze registratie het verzamelen en delen van gegevens van patiënten met ECAA. Patiënten kunnen worden aangemeld onafhankelijk van het bestaan van symptomen en onafhankelijk van hun behandeling. Hoewel u uw patiënt altijd naar het UMCU kan verwijzen is dit geen voorwaarde voor deelname aan de registry. Bovendien kunnen ook patiënten waarbij een conservatief beleid is afgesproken geїncludeerd worden. Klik voor verdere inclusie en exclusiecriteria hier.

Wilt u bijdragen aan het onderzoek?

Print

In de database worden naast karakteristieken van de patiënt en het aneurysma de symptomatologie en de ingestelde behandeling geregistreerd. Follow-up is opgesplitst in vroege follow-up (binnen 30 dagen) en late follow-up (> 30 dagen). U bent vrij in het vaststellen van de follow-up frequentie.

Voor het registreren van een patiënt heeft u onderstaande gegevens (indien beschikbaar) nodig, houdt deze bij de hand:

  • Persoonsgegevens patiënt
  • Klinische status bij opname
  • Uitslagen beeldvorming. Wij vragen u ook relevante beeldvorming te uploaden, dit kan via een bestand of via een cd-rom.

Wilt u een patiënt of beeldvorming van de patiënt ter beoordeling aanbieden aan het onderzoeksteam dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Privacy regelgeving en informed consent

Het onderzoeksvoorstel van deze online registry is door de Medisch Etische Toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht beoordeeld. De METC heeft gesteld dat het voorstel niet WMO getoetst hoeft te worden en zien geen dwingende bezwaren tegen het uitvoeren van het onderzoeksvoorstel. Alle patiëntengegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De online registry is een beschermde webomgeving en data zullen na invoeren alleen offline worden opgeslagen. Alle patiënten dienen vooraf toestemming te geven voor het registreren van hun gegevens middels een informed consent.

Inclusie en exclusiecriteria

Inclusie criteria

  • Patiënten van 18 jaar en ouder
  • Patiënten waarbij een of meerdere aneurysma(ta) is (zijn) vastgesteld in de extracraniële arteria carotis (150% verwijding ten opzichte van de verwachtte diameter van de arteria carotis)
  • Geen restrictie met betrekking tot etiologie
  • Geen restrictie met betrekking tot voorgenomen behandeling
  • Patiënten waarbij geen behandeling plaats vindt kunnen ook worden geïncludeerd
  • Patiënt dient het informed consent te tekenen

 

Exclusiecriteria

  • Er zijn geen exclusiecriteria 

Doelstelling onderzoek

De verzamelde data in de database zal worden gebruikt voor observationeel onderzoek. Met dit onderzoek willen we meer kennis vergaren over de incidentie van ECAA, de mogelijkheden van diagnostiek bij ECAA en de ingestelde behandeling.

Klik hier voor een overzicht van het case report file (CRF) formulier.

 

Aanmelden:

U kunt hier een account aanmaken. Voer hier onder uw gegevens in en klik op 'Verstuur gegevens'. U ontvangt na het aanmaken van uw account een e-mail met uw inlog-gegevens.

Fields with a * are required

Bezig met opslaan...
Opgeslagen als concept
Fout bij opslaan