Aneurysma van de Arteria Carotis (Halsslagader)

Print

Een Aneurysma  is een verwijding in een bloedvat,  in dit geval de halsslagader , die het bloed vervoert naar het hoofd en de hersenen. Als het bloed door de slagader en het aneurysma stroomt geeft dat druk op de reeds verzwakte wand en kan het aneurysma in grootte toenemen. Het gevaar bestaat dat het aneurysma tegen omliggende weefsels aandrukt waardoor er functieverlies of pijnklachten kunnen optreden. Ook kan het aneurysma barsten (zeer zeldzaam) of kunnen er bloedstolsels ontstaan in het aneurysma die zich verplaatsen naar de hersenen en een beroerte kunnen veroorzaken.

Oorzaken

Print

Een aneurysma van de arteria carotis (ECAA) kan ontstaan na een ongeluk waarbij de halsregio betrokken is en een scheur in de binnenbekleding van het bloedvat optreedt (dissectie), door een infectie, na eerdere operatie in de hals en bij een aantal specifieke ziektebeelden bijvoorbeeld bindweefselziekten. Hoe een aneurysma precies ontstaat is nog onduidelijk; we weten wel dat er meerdere factoren een rol spelen.

Symptomen

Print
Vaak is het zo dat er geen klachten zijn van een aneurysma in de hals. Bij routine onderzoek wordt het dan bij toeval ontdekt. Als het aneurysma wel klachten geeft gaat het meestal om een zwelling in de hals. Deze zwelling kan druk geven op zenuwen waardoor bijvoorbeeld heesheid ontstaat en in sommige gevallen problemen geven bij het slikken. Ook kunnen er in het aneurysma bloedpropjes ontstaan die wanneer ze losraken een bloedvat in de hersenen tijdelijk en soms definitief kunnen afsluiten. Er kunnen dan klachten ontstaan van krachtsverlies, minder goed kunnen zien of problemen met praten. Vaak wordt dit een beroerte genoemd. 

Diagnostiek

Print
In de meeste gevallen is het aneurysma niet goed vast te stellen bij lichamelijk onderzoek. In de meeste gevallen wordt de diagnose gesteld met behulp van echografie. Dit is een onderzoek waarmee met een zend- en ontvang apparaat voor geluidsgolven naar de hals wordt gekeken. De geluidsgolven worden door een computer omgezet in een beeld. Andere methoden om de halsslagader te bestuderen zijn CT scan (computer tomografie), MRI scan (magnetic resonance imaging) of een angiografie (onderzoek met contrast in de bloedvaten).

Behandeling

Print

Wat de beste behandeling voor een aneurysma van de halsslagader is weten we nog niet exact. Over het algemeen kan worden gesteld dat als er klachten zijn van het aneurysma of het aneurysma erg groot is behandeling nodig is. Er kunnen verschillende behandelingen worden overwogen:

Afwachten: Kleine aneurysmata, die niet snel groeien en geen klachten veroorzaken, hoeven niet direct behandeld te worden. Wel dienen deze patiënten regelmatig gecontroleerd te worden door een specialist in vaatafwijkingen. Dat houdt meestal in dat met regelmatige tussenpozen een echografisch onderzoek zal plaatsvinden om te kijken of het aneurysma groeit.

Chirurgische (Open) Behandeling: De meest voorkomende behandeling van een aneurysma wat klachten geeft bestaat uit een operatieve uitschakeling door een vaatchirurg. Het aneurysma wordt dan verwijderd en de continuïteit van het bloedvat met lichaamseigen of kunststof materiaal hersteld.

Endovasculaire Behandeling: Deze techniek wordt vaak door een interventie-radioloog en eventueel in samenwerking met een vaatchirurg uitgevoerd. Via de liesslagader worden de katheters in de aorta gebracht. Vervolgens wordt een stent aan de binnenzijde van het aneurysma geplaatst. Deze zogenaamde endoprothese wordt als het ware als een soort nieuwe binnenband in het aneurysma geplaatst waardoor ook de druk van de wand  verdwijnt en de kans op bloedstolling wordt verminderd. De gehele procedure gebeurt onder (röntgen) doorlichting op de operatiekamer of op de angiokamer. 

Wat betekent het onderzoek naar ECAA voor U?

Print

In deze online database slaan wij gegevens op van patiënten met een aneurysma (vaatverwijding) van de halsslagader. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek willen wij patiënten, die een vaatverwijding van de halsslagader hebben of hadden, in de toekomst beter kunnen informeren. We willen meer gegevens verzamelen over het verloop van de aandoening en de behandelmogelijkheden en deze delen met artsen in Nederland en internationaal.

In de database worden gegevens opgeslagen zoals de leeftijd van de persoon, met welke klachten deze naar het ziekenhuis kwam, welke behandeling werd gegeven en hoe het met de persoon gaat in de jaren na de behandeling. Welke behandeling de persoon krijgt is niet afhankelijk van het onderzoek, maar wordt bepaald door de behandelend arts. 

Bezig met opslaan...
Opgeslagen als concept
Fout bij opslaan